اپتیک برای اسکن بینایی

مکان یابی دقیق پرتو لیزر برای پردازش لیزر اکنون با پشتیبانی از ماژول اسکن دید کواکسیال سریع و آسان شده است. هنگامی که قبل از پردازش در مقابل گالوانومتر قرار می گیرد یا برای آزمایش کیفیت نمونه ها پس از پردازش، به حفظ دقت موقعیت کمک می کند. شما می توانید با انتخاب لنز آکروماتیک اف تتا، منبع نور و دوربین دید، یک ماژول مناسب بر اساس نیازهای مختلف اسکن طراحی کنید.

ما در حال اصلاح طراحی وب سایت خود برای سال 2023 هستیم!
لطفاً Shift + Refresh (F5) را اگر محتوا به درستی نمایش داده نمی شود
این وب سایت به بهترین وجه با Chrome/Firefox/Safari مشاهده می شود.