اپتیک برای تصویربرداری نوری پزشکی

تصویربرداری نوری پزشکی استفاده از نور به عنوان یک تکنیک تصویربرداری تحقیقاتی برای کاربردهای پزشکی مانند آندوسکوپ، هیستروسکوپی، آرتروسکوپ و رینولارنگوسکوپ است.

ما در حال اصلاح طراحی وب سایت خود برای سال 2023 هستیم!
لطفاً Shift + Refresh (F5) را اگر محتوا به درستی نمایش داده نمی شود
این وب سایت به بهترین وجه با Chrome/Firefox/Safari مشاهده می شود.