اپتیک برای LiDAR برای خودروهای خودمختار

اپتیک های 905 نانومتری و 1550 نانومتری برای کاربردهای رانندگی خودکار مناسب هستند.

ما در حال اصلاح طراحی وب سایت خود برای سال 2023 هستیم!
لطفاً Shift + Refresh (F5) را اگر محتوا به درستی نمایش داده نمی شود
این وب سایت به بهترین وجه با Chrome/Firefox/Safari مشاهده می شود.