اپتیک برای جوشکاری لیزری

جوشکاری لیزری در بسیاری از صنایع تبدیل به یک فرآیند بسیار قابل اعتماد و خودکار شده است. سر جوش لیزری ما دارای سرعت بالا، بدون تماس، حداقل اعوجاج، استحکام بالا و بدون هزینه نگهداری است.

ما در حال اصلاح طراحی وب سایت خود برای سال 2023 هستیم!
لطفاً Shift + Refresh (F5) را اگر محتوا به درستی نمایش داده نمی شود
این وب سایت به بهترین وجه با Chrome/Firefox/Safari مشاهده می شود.