اپتیک برای اسکن لیزری

اسکن لیزری به کنترل پویا موقعیت پرتو لیزر در پردازش مواد لیزری، اسکن لیزری، طرح ریزی لیزری و بسیاری از کاربردهای دیگر کمک می کند. 

ما در حال اصلاح طراحی وب سایت خود برای سال 2023 هستیم!
لطفاً Shift + Refresh (F5) را اگر محتوا به درستی نمایش داده نمی شود
این وب سایت به بهترین وجه با Chrome/Firefox/Safari مشاهده می شود.