اپتیک برای پردازش لیزری

پردازش لیزری برای مواد شکننده

میکرو پردازش لیزری برای برش OLED و PI

لیزر mیخ-pسنگفرش یک برش است روند در ابعاد کوچک و کوچک، به ویژه در برش OLED (Organic-LED) و PI (Polyimide).

پردازش لیزری برای صنعت فتوولتائیک

ما در حال اصلاح طراحی وب سایت خود برای سال 2023 هستیم!
لطفاً Shift + Refresh (F5) را اگر محتوا به درستی نمایش داده نمی شود
این وب سایت به بهترین وجه با Chrome/Firefox/Safari مشاهده می شود.